• info@obecbezhranic.sk

Občianske združenie Obec bez hraníc

Občianske združenie Obec bez hraníc vzniklo 29.11.2017. Našim cieľom je spájať ľudí, ktorí medzi sebou môžu zdieľať spoločné hodnoty, názory a idey za účelom budovania silnej komunity občanov, ktorí sa zaujímajú jeden o druhého, sú občiansky aktívni, záleží im na svojom okolí a pomáhajú si pri tvorbe harmonickej spoločnosti založenej na princípoch pokroku a ľudského dobra. Naša činnosť má za cieľ rozvíjať najmä dobrovoľnícke aktivity, organizovať kultúrno - spoločenské podujatia a participovať na vzdelávacej a osvetovej činnosti.

Riešenia, ktoré si môže každá obec či mesto dovoliť

OZ Obec bez hraníc organizuje motivačno-vzdelávacie semináre pre zamestnancov samospráv, poslancov ako aj budúcich kandidátov komunálnych volieb, zároveň prijímame pozvania obcí/miest. Ideálne sú zjednotené stretnutia viacerých obcí naraz. Vy zabezpečíte priestory a vy si určíte zameranie seminára.

Aktuálne projekty

Venujeme sa krátkodobým a aj dlhodobým projektom

O našich činnostiach a pravidelných príspevkoch sa viac dočítate aj na stránke našich online novín abrahamcan.sk

Progres aktuálnych projektov

10% Projekt Stromové škôlky
20% Slobodné fórum občanov
30% Priateľské svetlušky
40% Obecné aktivity
2927
Počet obcí na Slovensku
14
Počet zorganizovaných projektov
6
Špeciálni hostia našich projektov, aktivisti a organizátori
6
Počet zapojených obcí/miest do projektov

Zrealizované projekty

  • V roku 2019 by sme chceli ponechať jednotlivé aktivity z predošlého roka, ako napríklad, organizáciu MDD, zber šatstva, Slobodné fórum, či zdobenie stromčeka. Hlavným zameraním pre tento rok však, má byť ekologický prístup a vzdelávanie. Pripravujeme presadenie inovatívneho riešenia stromovej výsadby pre samosprávy, vzdelávacie semináre na tému recyklácie ako aj ďalšie Slobodné fórum so zaujímavými hosťami a so skúsenosťami v tejto sfére.
  • Pripravili sme súťaž pre obce o najzaujímavejší projekt, ktorého hlavnou cenou budú sadenice wistérie. Pripravujeme články s informáciami o správnom separovaní. Snažíme sa motivovať komisie a organizácie v obci aby eliminovali jednorazové, plastové riady počas obecných akcií.

ZBER OBLEČENIA PRE DETSKÝ DOMOV SEREĎ
- pravidelné zbierky pre deti z detského domova organizované dvakrát do roka.

- návrh, príprava a realizácia MDD akcií v obci Abrahám (ekologické MDD, Na divokom Abraháme, Piráti z abrahámskeho Hliníka).

ENGLISH CONVERSATION CLUB
- zorganizovanie konverzačného klubu pre komunikáciu v anglickom jazyku pre obyvateľov obce.

 

BEZPEČNOSŤ SENIOROV
- seminár a vedomostný kvíz zameraný na bezpečnosť seniorov a predstavenie koordinátorky pre seniorov v obci.

- Priateľské svetlušky, aktivity pre domovy dôchodcov, ktoré potešia, pomôžu či rozveselia.

SLOBODNÉ FÓRUM OBČANOV
- Téma: transparentná samospráva. Hostia: Miloš Majko, novinár a Marek Lackovič, aktivista a aktuálne starosta obce Hviezdoslavov.

- Téma: samospráva a komunálne voľby 2018. Hostia: Ondrej Dostál, poslanec NR SR za OKS a Vladimír Špánik, ZOMOS

AKTIVITY V OBCI
-Jarné upratovanie,zapájame sa pravidelne do komunitného upratovania v obci za spoločnosti iných občanov a organizácií.

- Spoluorganizácia výroby vianočných ozdôb s MO Matice slovenskej a komisiou pre deti a mládež v Abraháme.

- Abrahámčan: online noviny pre občanov, organizácie a miestnych poslancov zahrňujúce mimo noviniek v obci, rôzne informácie, príbehy, blogy a edukačné články.